aliparmacycling.it

Четирите области за бърза, но ефективна оптимизация

51
ср, 03 май 2017 19:08, 789 преглеждания

Всеки бизнес е различен, а следователно и неговият уебсайт. За да разберете какво е най-важно да оптимизирате във Вашия уебсайт е важно да установите какви са намеренията на потребителите, когато посещават сайта Ви, както и да изясните ключовите фактори и цели за успеха на Вашия бизнес.

Знанието какво се опитвате да подобрите на Вашия уебсайт е първата крачка към това да решите какво да тествате, промените и поправите, а съответно и къде да инвестирате време и средства.

Когато се вземе решение за оптимизацията на уебсайт, обикновено се започва с някоя от четирите основни области, за да бъде тя бърза и ефективна:

Ландинг страница (landing page) - Оптимизирането на Вашия уебсайт означава оптимизиране „на входа“ или ландинг страницата, където посетителите за първи път влизат в контакт с уебсайта. Независимо дали ландинг страниците са в Google, Facebook или някъде другаде, те са мястото, където хората правят първоначално решение за това дали даден уебсайт отговаря на техните нужди. Оптимизирането на целевите страници на Вашия сайт може да доведе до по-ниски степени на отказ и по-голям брой посещения, тъй като у хората се формира увереността, че те са на точното място, което да отговори на техните въпроси. Проверете заключенията от анализите, за да разберете кои ландинг страници е необходимо да оптимизирате първо. Важно е да се прави разлика между начална страница и ландинг страница.

Начална страница (home page) - Това е специална ландинг страница, входната врата към Вашия сайт онлайн. Макар че не всеки потребител ще започне от нея, голяма част от трафика реално ще използва тази страница като отправна точка на посещението на сайта. Оптимизацията на уебсайт изисква да се посвети време за подобряване на началната страница. Тук отново е необходимо да съберем статистически данни за целите на потребителското посещение, за да задоволим потребностите им.

Точки на преобразуване на посетителя в клиент (conversion points) - Ако помолите посетител на сайта да попълни формуляр или да предприеме някакво друго действие, което се смята за една реализация на потребител, Вие ще искате да изследвате поведението на потребителите на тези страници. Колко хора посещават тези страници в сравнение с това колко попълват формуляра? Можем ли да изпробваме различни елементи от този опит за подобряване на процента на преобразуване на посетителя в клиент?

Начин на плащане (checkout process) - При компаниите за електронна търговия процесът на заплащане е най-големият източник на възможности, но и на неудовлетвореност. Проучването на поведението на потребителите чрез процеса на плащане може да Ви осигури различни идеи за възможностите за оптимизация.

Назад